Information till nya studenter på LiU höstterminen 2015

OBS: Denna sida är ännu inte uppdaterad för höstterminen 2016

Grattis till din utbildningsplats på Linköpings Universitet (LiU)!


Nationernas aktiviteter under augusti 2015

Nollegrillning med Wermlands och Västgöta nationer MÅNDAG 17 AUGUSTI 2015

Wermlands och Västgöta nationer hälsar alla nyantagna studenter välkomna på deras resp. “Nolle-grill”. Kom och träffa andra vilsna Nollan, våra LiU-studenter svarar på era frågor! Du behöver inte komma från Värmland eller Västergötland, alla är välkomna:

Nolle-P-bastu med Wermlands Nation TORSDAG 20 AUGUSTI 2015

Wermlands Nation anordnar en “Nolle-P-bastu” för alla nyantagna studenter som vill umgås med andra Nollan under lättsamma former. Bastun äger rum torsdag 20 augusti 2015 kl. 18-20 på Vallavägen 10. Mer information och karta finns på nationens hemsida och också på deras Facebook-event.

Ättestupan öppen varje måndag- till lördagkväll 18-29 AUGUSTI 2015

Västgöta Nation har sin nationslokal Ättestupan öppen varje kväll kl. 19-23, måndag till lördag 18-29 augusti (alltså ej söndagar). Om du som Nollan vill träffa nationsfolk är du välkommen att hälsa på, du behöver inte komma från Västergötland.

Ättestupan ligger på Rydsvägen 252, 3 trappor, i stadsdelen Ryd i Linköping. Här är en karta till Ättestupan.
Västgöta Nation kommer också att finnas på plats vid lunchtävlingarna som äger rum under “Nolle-p” på Campus Valla.


Nolle-p och upprop

Om du ska läsa ett program så kommer faddrarna från din sektion (programförening) att ta hand om dig från uppropet och ett par veckor framåt, den s.k. nolle-perioden eller Nolle-p.

Mer information om uppropet och studiestarten för din utbildning får du genom besöka följande sidor:

OBS: Många fadderier har en samling innan uppropet som du ska försöka vara med på. Mer info om detta ska du få hemskickad via brev eller epost.
Uppropet får du dock inte missa, då förlorar du din plats. Vid förhinder måste du kontakta kursansvarig eller studievägledare i förväg!*

All information om mottagning, upprop, sektioner, fadderier osv. för höstterminen 2015 kan du hitta i följande PDF-fil. Där finns alla utbildningar samlade på ett ställe, med länkar till websidor, kartor, epost, Facebook, Instagram och Twitter. Ladda ner Mottagning_Upprop_HT15.pdf


Mottagning för fristående kurser

Vissa fristående kurser får mottagning (nollning) via en sektion:


Evenemang för nya studenter

För dig som inte får någon organiserad mottagning via en sektion så finns följande allmänna evenemang som du kan vara med på för att komma in i studentlivet:


Frågor och checklistor


Kartor

Vi har också kartor i PDF-format att ladda ner som underlättar din studiestart. Kartorna är utökade versioner av de kartor som LiU tillhandahåller, men också några egna kartor som du inte hittar någon annanstans.
Kartorna nedan är inte uppdaterade för hösten 2016, de gällde hösten 2014

För dig som ska läsa i Linköping:

Översiktskarta Linköping (visar infartsvägarna, campus, studentbostadsområden, vandrarhem, viktiga byggnader och busslinjer)
Campus Valla (visar husen på campus, busshållplatser, viktiga salar, några foton)
Campus US (visar husen på Universitetssjukhuset, viktiga salar, några foton)
Hus på Campus Valla (detaljerade kartor över husen A, C, D, I, Key)
Hus på Campus Valla [A, C] (samma som ovan men endast hus A och C i större skala)
Hus på Campus Valla [D, Key] (samma som ovan men endast hus D och Key i större skala)

För dig som ska läsa i Norrköping:

Översiktskarta Norrköping (visar infartsvägarna, campus, studentbostadsområden, vandrarhem, viktiga byggnader och busslinjer)
Campus Norrköping (ej uppdaterad för 2014) (visar husen på campus, busshållplatser, viktiga salar, några foton)
Hus på Campus Norrköping (ej uppdaterad för 2014) (detaljerade kartor över husen Kåkenhus, Täppan, Bomullsspinneriet)

Kartorna innehåller mycket info på liten yta, så du behöver en bra färgskrivare om du ska skriva ut dem.

Huskartorna visar våningsplanen sammanslagna till ett enda plan, och färger indikerar salarnas våningsplan. Detta sparar plats men kräver en viss spatial förmåga :-)

OBS: Har du problem med att öppna kartorna, pröva först att högerklicka en karta och välj “Spara länk som…” för att spara PDF-filen. Som sista utväg, skicka ett email och tala om vilka kartor du vill ha.