Nationer och nationsliknande föreningar

Här finner du information om de nationer och nationsliknande föreningar som idag finns vid Linköpings Universitet. Tidigare har det funnits fler nationer, och inget hindrar att man startar en ny nation, eller återstartar en gammal (se mer info nedan).

Nationerna har ett samarbetsorgan som kallas KuratorsKollegiet, där dock inte alla nationer är medlemmar.

Nationer i Linköping

Följande nationer finns i Linköping. Inom parentes anges deras nuvarande status.

Västgöta Nation (aktiv) Kort info , Hemsida , Facebook-sida , Facebook-grupp
Wermlands Nation (aktiv) Kort info , Hemsida , Facebook-sida , Facebook-grupp
Smålands Nation (inaktiv) Kort info , Hemsida , Facebook-sida , Facebook-grupp
Östgöta Nation (inaktiv) Kort info , Hemsida , Facebook-sida
Stockholms Nation (inaktiv) Kort info , Hemsida , Facebook-sida
Skånska Nationen (inaktiv) Kort info , Sluten Facebook-grupp

Nationer i Norrköping

Följande nationer finns i Norrköping. Inom parentes anges deras nuvarande status.

Vargtass (aktiv) Kort info , Facebook-sida
Upplands Nation (inaktiv) Kort info
Dalarnas Nation (inaktiv) Kort info

Starta eller återstarta en nation

Vi välkomnar fler nationer i gemenskapen! Man kan starta en helt ny nation, eller återstarta en nation som funnits förut. Ta kontakt med KuratorsKollegiet om du är intresserad av detta. Det kan finnas möjlighet att få ett startkapital om man återstartar en nation som funnits förut.

Följande nationer har tidigare funnits vid LiU:

Forsmarks Nation För de som studerat vid Forsmarks skola i Uppland
Norrlands Nation För norrlänningar i Linköping
(Norrlands Nation var en sammanslagning av följande äldre nationer:
X-trakt (Gästrike-Hälsinge Nation), Zäta (Jämtland-Härjedalens Nation), Team Sundsvall, och Norrsken
)
Väst- & Södermanlands Nation (VEK) För väst- och sörmlänningar i Linköping
(VEK stod för Västerås-Eskilstuna Kamratförening)
Gotlands Nation För gotlänningar i Linköping
Nerike-Bergslagens Nation För närkingar och bergslagsfolk i Linköping
Dala Nation För dalmasar och dalkullor i Linköping
Göteborgs Nation För göteborgare i Linköping
Finska Nationen För finsktalande studenter i Linköping
Småstad För “småstadsbor” i Norrköping
Storstad För “storstadsbor” i Norrköping

På väggen till C-huset på Campus Valla finns många nya och gamla nationsmärken uppsatta, ta gärna en titt när du går förbi: