KuratorsKollegiet (KK) är samarbetsorganet för nationerna i Linköping. KK fungerar som ett forum för nationerna, ett ställe för samarbete och som nationernas gemensamma röst utåt. I KK sitter resp. nations ordförande (ofta benämnd Kurator eller Qurator), därav namnet KuratorsKollegiet. Möten med KK hålls normalt regelbundet med några veckors mellanrum. KK driver även denna websida (www.nation.liu.se).

KK leds av en ordförande med titeln Curator Curatorum (CC), dessutom finns en ekonomiansvarig Curator Econom (CE) och en revisor Curator Numerarius (CN):

KK är en ideell förening och stadgarna kan du läsa här: KK-stadgar

Det är frivilligt för varje nation att vara med i KK. Det kan därför finnas nationer eller nationsliknande föreningar som inte är med i KK. I dagsläget är inte nationerna i Norrköping med i KK.

För närvarande är följande nationer med i KK:

Mer om vilka nationer som existerar vid Linköpings Universitet kan du läsa under NATIONER i menyraden. Vill du starta en ny nation eller återstarta en gammal, kontakta KK. Det kan finnas möjlighet att få ett startkapital om man återstartar en nation som funnits förut. Dessutom kan KK hjälpa till med stadgar och annan formalia som behövs, plus att vi kan ge råd och tips om hur man kan driva en nation.